Nimble Digital
Case

Utnyttja den fulla potentialen i ert CRM

Kombinera försäljnings- och marknadsföringsinsatser i en holistisk marknadsföringsstrategi.

EFUEL

 • KategorierB2B, E-commerce
 • TjänsterExcellence
 • TidslinjeOngoing
 • PlatformarHubspot, Shopify, Telavox

Översikt

Kraften i ett CRM-system som HubSpot ligger lika mycket mellan framgångsrik implementering och människorna som använder det. Denna fallstudie utforskar några vanliga utmaningar med CRM-implementering genom linsen av EFUEL, en av Sveriges ledande laddbox-leverantörer. I den här artikeln kommer vi att utforska nyckelstrategier för en framgångsrik B2B CRM-implementering och de resultat som kan uppnås genom att anpassa en omfattande B2B CRM-modell.

EFUEL hade möjligheter till tillväxt och förbättring inom flera aspekter av deras CRM för att utöka marknadsförings- och försäljningsverksamheten. Inledningsvis var dataintegration mellan plattformar en utmaning på grund av begränsade API-anslutningar. Detta gjorde omfattande kundinformation något svårare att komma åt, vilket påverkade effektiviteten. Dessutom användes distinkta MarTech-plattformar av enskilda avdelningar, vilket antydde att en sammanhållen arbetsprocess var ett område för förbättring.

Ett fokusområde var kundsegmentering och kundresan. Inledningsvis var EFUEL i färd med att förfina sin förståelse av sina kundsegment, vilket gjorde en omfattande översikt över deras inkommande kundresa till ett nyckelområde för förbättringar.

Det tredje området för tillväxt kretsade kring att maximera användbarheten av HubSpot-verktygen. Vissa HubSpot-funktioner, som sequencing, tasks, forecast och möteslänkar var underutnyttjade, vilket indikerade potential för tillväxt för att driva försäljning och prioritera kunder. Detta innebar att marknadsföringsaktiviteter hade möjlighet att bli bättre synkroniserade med försäljning och kundframgång, effektivisera meddelandehantering och ge ett mer strukturerat ramverk för marknadsföringskampanjer.

Utförande

För att övervinna utmaningarna satte Nimble tillsammans med EFUEL en tydlig strategi och prioriteringar;

 

 • Affärsstrategi: Utveckla en heltäckande CRM-modell för att anpassa försäljning, marknadsföring och customer success. Förbättra försäljningsprognoser och kampanjanalyser för att öka förståelsen för hur olika marknader och försäljningsaktiviteter påverkar intäkterna på lång sikt.
 • Datahantering: Implementering av relevanta dataintegrationer och anslutningar för att effektivisera data genom CRM-systemet. Upprättande av hierarkiska egendomsstrukturer för att säkerställa korrekt informationsöverföring.
 • Organisatoriska arbetsprocesser: Implementering av nya arbetsprocesser, manualer och utbildningssessioner för marknadsföring, försäljning och customer success för att synkronisera arbetet inom CRM systemet. Upprätta tydliga riktlinjer för att säkerställa strömlinjeformad kommunikation baserad på kundnivåer.
 • Meddelandestrategi: Utveckla en konsekvent varumärkespersonlighet för att säkerställa effektiv kommunikation mellan avdelningar och marknadsföringsinsatser, med syfte att förbättra den övergripande kundupplevelsen.

Results

För att anpassa en B2B CRM-modell följde Nimble ett systematiskt tillvägagångssätt som innefattade fullständig kartläggning av nuvarande arbetsprocesser, dataintegrationer och varumärkesriktlinjer. Situationsanalysen hjälpte CRM- och datateamet att upprätta en färdplan och sätta prioriteringar baserat på uppskattad effekt. Implementeringen av B2B CRM-modellen resulterade i betydande förbättringar för EFUEL. De uppnådda resultaten inkluderar:

 

 • Företagsbaserad kundresa: En komplett försäljningstratt utvecklades, med egenskaper för varje kundsegment. Detta möjliggjorde bättre spårning och hantering av befintliga kunder som kunde vårdas genom deras egna separata arbetsflöden.
 • Implementering av nödvändig data och interna arbetsflöden: All relevant data kartlades och dokumenterades, vilket möjliggjorde enkel segmentering och strömlinjeformade arbetsflöden inom CRM-systemet. Kontrolllistor skapades för att snabbt hitta datafel och hålla kundinformationen ren och uppdaterad.
 • Marknadsföringsflöden och säljflöden: Arbetsflöden skapades för varje kundsegment, genom att kombinera försäljnings- och marknadsföringsinsatser. Automatiserade arbetsflöden säkerställde riktade marknadsföringsaktiviteter och säljuppgifter. Säljteam kunde prioritera högre betalande kunder, samtidigt som marknadsföring fångade kunder och leads i andra segment.
 • Aktiva listor för säljteam: Säljteam fick tillgång till uppdaterade och segmenterade listor, vilket gav dem värdefulla insikter för deras dagliga arbete. Listorna inkluderade nyckelinformation som livscykel, totala intäkter, senaste affärens slutdatum och senaste kontakt, vilket underlättade sortering och prioritering.
 • Handbok för försäljning och marknadsföring: Åtgärdssteg definierades för att flytta leads genom säljcykeln, vilket gjorde det möjligt för säljteam att följa ett strukturerat tillvägagångssätt och optimera sina försäljningsinsatser. Detta gjorde det möjligt för säljteamet att hålla kontakten med fler kunder utan att öka den manuella arbetsbelastningen.
 • Meddelandestrategi: En strukturerad plan utvecklades för e-postutskick, skräddarsydd för specifika kundsegment. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde bättre kommunikation med olika grupper, och effekterna av utsändningarna kunde lättare analyseras för att optimera innehållet.
 • Sequencing och tasks: Sequencing implementerades för både engångssändningar och automatiserade arbetsflöden. Säljare tilldelades uppgifter för att säkerställa snabb uppföljning och kommunikation med kontakter.

 

 Din CRM-arbetsprocess är viktig

Genom att implementera en omfattande B2B CRM-modell övervann EFUEL framgångsrikt sina initiala utmaningar och uppnådde betydande förbättringar i sina försäljnings- och marknadsföringsinsatser. EFUELs fokus på en holistisk marknadsföringsstrategi gjorde det möjligt för dem att effektivisera sin kundhanteringsprocess och effektivt engagera sig med sin målgrupp, vilket i slutändan stödde deras uppdrag att göra hållbar energi tillgänglig för alla.

Sammanfattningsvis ligger kraften i ett CRM-system som hubspot lika mycket mellan framgångsrik implementering och människorna som använder det. För att få full nytta av ditt CRM är det viktigt att överväga CRM-arbetsprocessen, och först då är det möjligt för ett företag att få verkligt värde av investeringen.

Nimble genomsyrar verkligen vårt samarbete, från start, på resan och under hela det pågående arbetet. Vi utmanas ständigt och har en bra sparringspartner när vi utvecklar vår digitala närvaro.

- Rasmus BenderCEO & Founder, EFUEL