Nimble Digital
Case

Om tillväxt kunde sjunga

Hur Nimble förstärkte Soundtraps digitala närvaro och tillväxt genom performance marketing på Google och Meta-plattformarna.

Soundtrap för EDU

 • KategorierApplification, Subscription services
 • TjänsterGrowth
 • Tidslinje12 månader
 • PlatformarMeta, Google
 • Avg. CPA110 USD

Översikt

Har du någonsin drömt om att bli musiker? I dagens digitala miljö är det säkert lättare än någonsin tidigare. Soundtrap, grundat 2013 i Stockholm, Sverige, revolutionerade musikbranschen genom att introducera världens första webbaserade, plattformsoberoende och samarbetsinriktade inspelningsstudio. Presenterades på Google I/O 2014 AASL och vinnare av priset “Bästa webbplats för undervisning och lärande” 2015, har Soundtraps framgång varit inget annat än spektakulär.

En viktig anledning till plattformens framgång är att den riktar sig till en mångsidig publik och betjänar både freemium-användare och utbildningsinstitutioner, vilket gör den till en plattform som sömlöst överbryggar klyftan mellan B2C (Business to Consumer) och B2B (Business to Business) marknader. Soundtraps ED är ett utbildningserbjudande speciellt utformat för skolor, högskolor och andra utbildningsinstitutioner. Genom att erbjuda specialverktyg för lärare att hantera kursarbete och uppgifter, samt för studenter att samarbeta i musikprojekt, har Soundtrap blivit en värdefull tillgång i B2B-utrymmet och hjälpt utbildningsinstitutioner att anpassa sig till den digitala eran.

När Soundtrap samarbetade med Nimble var det tydligt från början att fokus på företagstillväxt alltid hade ett underliggande mål, demokratisering av musik, talang och kunskap. Även om detta mål var välkänt för den befintliga kundbasen var det Nimbles uppgift att sprida budskapet – och positionera Soundtrap som den ledande plattformen för musik kreativitet.

Soundtrap EDU är en nischprodukt avsedd för en nischad publik. Under tolv månader fokuserade Nimble på att förstärka Soundtraps digitala närvaro inom deras B2B-segment. Med tanke på den unika positionen på marknaden – tillsammans med en mycket specifik målgrupp – var det viktigt att presentera en tydlig målinriktad strategi. Intresset för musikskapande är självklart, men det är viktigt att segmentera mellan potentiella musiklärare och deras elever – för att säkerställa att information når rätt publik. Detta var Nimbles tillvägagångssätt:

Reviderad Growth strategi

Det första målet var att genomföra en reviderad Soundtraps growth strategi, där vi utnyttjade betald marknadsföring för att maximera räckvidden och engagemanget, men med förstärkt fokus på målgruppen som betyder mest – utbildningsinstitutioner. Customer retention är viktigt för alla kunder, men behöver betonas ännu mer med potentiella lärare – de är de som har potential att bli riktiga varumärkesambassadörer.

Förståelsen för produkten och alla dess grenar inom Soundtrap var också en avgörande aspekt av denna strategi. Detta är “the Nimble way” och vad vi tror ger absolut bäst resultat. Att förstå produkten i detalj säkerställer inte bara effektiv marknadsföring utan hjälper oss också att kommunicera Soundtraps åtagande att leverera en omfattande och värdefull upplevelse till sina användare.

Stärka Data & Mätning

Precis som med alla andra applikationer är det avgörande att fullt ut förstå användarbeteende – var interaktionen börjar och slutar – är avgörande för att både förvärva, behålla och engagera användare. För att säkerställa ett datadrivet tillvägagångssätt etablerades en visualisering av hela data funneln med hjälp av Looker Studio, vilket erbjuder värdefulla insikter om användarbeteende och kampanjprestanda. Nimble erbjöd även rådgivande stöd för att definiera nyckelindikatorer för prestanda (KPI:er) och optimera budgetar för att anpassa dem till Soundtraps tillväxt team i USA.

Hitta rätt målgrupp

Att bygga en publik baserad på intressen är mer en konst än något annat, och med fel strategi kommer du att få sämre resultat. Hur definierar vi en potentiell målgrupp i den här situationen? Gynnar Soundtrap någon som redan är kunnig? Eller någon som har ansökt till musikskola? Eller är plattformen mest lämplig för musiklärare? Segmentering spelade en avgörande roll i att effektivt rikta in specifika användargrupper. Dessutom erbjöd Nimble strategisk vägledning om användarnas användning av produkten, med fokus på skolor, inklusive strategier för att öka antalet platser, öka genomsnittligt ordervärde (AOV) och tillhandahålla skräddarsydd användnings vägledning för lärare och elever.

Detta uppnåddes genom samarbete med Soundtraps försäljningsteam, skapande av liknande målgrupper baserat på deras nuvarande kunder och anpassning av meddelandet baserat på kundens livscykel. Denna strategi tillät Nimble-teamet inte bara att rikta in sig på målgruppen, utan också att leverera personligt och relevant innehåll som resonerade med målgruppen, vilket slutligen ledde till bättre resultat. Att förstå målgruppen och användarens resa var avgörande för att forma tillväxtstrategin och säkerställa dess framgång.

Summering

 • Growth Strategy
 • Paid Search
 • Paid Social
 • Data Measurement & Visualisation

Utförande

 • Lansering av performance marketing: Nimble initierade digitala marknadsföringskampanjer på Google och Meta, skapande av annonser och målgruppsinriktning.
 • Funnelvisualisering: Användning av Looker Studio och upprättande av en omfattande analys instrumentpanel för att följa användarens resa i appen.
 • Rådgivning om KPI och Budget: Samarbetade med Soundtraps team för att definiera relevanta KPI:er och optimera marknadsföringsbudgetar i enlighet med detta.
 • Segmenteringsstrategi: Genom dataanalys identifiera målgruppssegment och skräddarsy marknadsföringsinsatser för maximal påverkan.
 • Strategi för användaranskaffning: Erbjöd strategiska rekommendationer för att skaffa nya användare, med särskilt fokus på skolor och lärare, öka genomsnittligt ordervärde (AOV) och optimera användarupplevelsen för lärare och elever.

Genom hela projektet var målet att driva Soundtraps tillväxt genom att utnyttja datadrivna insikter och riktade marknadsföringsinsatser samtidigt som man säkerställde att de var i linje med företagets mål och värderingar.

Results

Efter det 12 månader långa projektet gav Soundtraps digitala marknadsföring betydande resultat. Den genomsnittliga kostnaden per förvärv (CPA) hanterades framgångsrikt med en genomsnittlig kostnad på 110 USD, vilket visar effektiv budget optimering. Segmenteringsstrategier möjliggjorde preciserad målinriktning, särskilt bland musiklärare och elever, vilket förbättrade engagemang och behållning.

Funnelvisualisering med hjälp av Looker Studio gav värdefulla insikter om användarbeteende och möjliggjorde datadrivet beslutsfattande. Strategier för skolor ledde till en ökning av antalet platser och högre genomsnittligt ordervärde (AOV). Sammantaget överensstämde dessa resultat med Soundtraps tillväxtmål och bidrog till dess fortsatta framgång inom musik- och utbildningssektorerna. Utöver dessa prestationer observerades en högre varumärkesmedvetenhet när Soundtraps säljteam aktivt deltog i fysiska evenemang i USA. Detta praktiska engagemang stärkte inte bara varumärket utan främjade också värdefulla kontakter med potentiella kunder, vilket ytterligare stärkte Soundtraps ställning på marknaden.

 • Avg. CPA110 USD