Nimble Digital

Marketing Automation

Planer & Priser

Strategisk

Hur omvandlar vi dina affärsmål till CRM & Marketing Automation? Vilka är de långsiktiga nyckelinitiativen för förvärv, bibehållande och återengagemang? Vilka är våra nyckeltal och vilka bör vara involverade i vårt tvärfunktionella automationsteam? 

 • Kartlägga kundresor 
 • Segmenterings- och personaliseringsstrategier
 • Utveckla kundlojalitetsplaner
 • Utvärdera, implementera eller förbättra MarTech-lösningar
 • Överbrygga marknadsförings- och säljteam med effektiva processer

 

Taktisk

Vilket användningsfall ska vi prioritera utifrån effekt och ansträngning? Mev vilken frekvens per distributionskanal ska vi kommunicera med vår publik? Hur anpassar vi innehållet till beteenden på olika beröringspunkter? 

 • Datahantering och förbättring
 • Etablera en kultur och process för testning och optimering
 • Producera skalbart personligt innehåll
 • Säkerställa systemantagande med grundlig utbildning av internt team

Operativ

Oavsett om du har mycket på din tallrik, har ett snävt schema eller helt enkelt inte kan ta reda på hur du ska implementera din vision, tar vårt automatiseringsteam ledningen när det gäller att hantera kundresan. Vi ser till att publiken synkroniseras över kanaler, tester rullas ut och att du får datadrivna insikter. 

 • Konfigurera dynamiska innehållsinställningar.
 • Aktivera resor över kanaler: e-post, app-push, innehållskort, betalannonser. 
 • Effektivisera mall- och nyhetsbrevproduktion.

Branscher vi jobbar med

Det finns ingen “one size fits all” när det kommer till strategi för marketing automation och användningsfall. Vissa utmaningar är dock mer eller mindre branschspecifika. Därför har vi samlat nödvändiga fokusområden och användningsfall utifrån branscher vi älskar att arbeta med.

MarTech-plattformar vi arbetar med

Vi har lång erfarenhet av CRM & Marketing Automation-projekt över plattformar och branscher. Eftersom vi är agnostiska arbetar vi oberoende av leverantörer med ett brett utbud av system till exempel Braze, Salesforce, Klaviyo och HubSpot. 

 • Braze
 • Salesforce
 • HubSpot
 • Voyado
 • Adobe Campaign
 • Mailchimp

Kunder vi arbetar med

Upptäck hur vi formar bolag med Marketing Automation

EFUEL
Att flytta fokus från tillväxt till lönsamhet
Utilizing The Full Potential of Your CRM
Eriks fönsterputs
Hur man uppnår 85 % tillväxt på årsbasis
How to Achieve 85% YoY Growth
Bio & Bistro Capitol
Att driva något helt unikt
Pushing something truly unique

Vi skapar vågor och fångar uppmärksamhet.

Planer & Priser
marketing automation