Nimble Digital

Google annonsering

Planer & priser
Leverera anpassade annonsupplevelser i stor skala med Google annonsering. För att effektivisera din betalda annonsering skapar vi på Nimble en effektiv strategi för att driva in nya kunder och vårda befintliga baserat på ditt företags mål och KPI:er.

Borde vi inkludera Google Ads i vår mediemix?

Användningsområden

 • Prospektering – Nå en bred publik och öka medvetenhet
 • Övervägande – Nå publikerna som har ett intresse i dina produkter och tjänster
 • Konverteringar – Genrerera högkvalitativa konverteringar

Distributionskanaler

 • Söknätverk – Visa textannonser och shoppingannonser på Googles sökresultatsidor när användare söker efter specifika sökord.
 • Displayannonser – Visa upp dina produkter och tjänster på olika hemsidor och mobilappar
 • Shoppingannonser – för ehandelsföretag som siktar att nå konsumenter i Google Shopping-flödet i SERP
 • Retargeting-annonser – Riktade annonser till konsumenter som har tidigare konverterat eller besökt din hemsida

Styrkor av att använda Google Ads

Räckvidd och Målgrupper

Få möjligheten att visa annonser över hela Google, inklusive söknätverket, displaynätverket, shoppingflödet, YouTube, Gmail och anslutna webbplatser. Detta gör det möjligt för dig att nå en enorm användarbas som räknas i miljarder.

Omedelbar Synlighet

Med Google Ads kan annonser dyka upp högst upp i sökresultaten nästan omedelbart efter att en kampanj har startats. Denna snabba synlighet gör det möjligt för oss att fånga uppmärksamheten hos dina potentiella kunder just när de aktivt söker efter produkter eller tjänster som liknar det du erbjuder.

Mångfald i annonsformat

Google Ads erbjuder olika annonsformat utöver bara textannonser, inklusive bildannonser, videoannonser, responsiva annonser och mer. Denna mångfald möjliggör för oss att visa dina produkter eller tjänster på kreativa sätt som talar till olika målgrupper och förstärker engagemang och påverkan.

Kontogranskning och analys

 • Omfattande granskning av ert befintliga Google Ads-kontot.
 • Analys av branschtrender, konkurrenter och beteendet hos målgruppen.
 • Identifiera nyckelindikatorer för prestation (KPI:er) och referensvärden.

Mål och Strategi

 • Definiera tydliga kampanjmål och nyckelindikatorer för prestation (KPI:er).
 • Utveckla en skräddarsydd Google Ads-strategi som är anpassad till affärsmålen.
 • Tilldela budgetar effektivt över kampanjer.

Sökordsanalys

 • Utföra en omfattande sökordsanalys för att identifiera högvärdiga sökord.
 • Analysera sökvolym, konkurrens och dina användares sökvanor
 • Skapa sökordslistor för annonsgrupper och kampanjer.

Skapande och optimering av annonskampanjer

 • Vi sätter upp optimerade annonskampanjer för att uppnå maximal synlighet.
 • Implementera strategier för att förbättra annonsens synlighet.
 • Ställa in A/B-tester för annonsvarianter och optimera baserat på prestanda.

Optimering av Landningssidor

 • Utvärdera landningssidor för relevans i förhållande till annonskampanjer.
 • Föreslå och implementera förbättringar för en bättre användarupplevelse.
 • Säkerställa tydlig handlingsanvisning (CTA) och konverteringsoptimering.

Budhantering

 • Övervaka och justera budstrategier för att maximera avkastningen (ROI).
 • Implementera automatiserade budstrategier när det är lämpligt.
 • Ställa in budjusteringar för olika målgrupper

Övervakning och analys

 • Kontinuerligt övervaka kampanjens prestation
 • Följa KPI:er, konverteringar och click through rate(CTR).
 • Vi använder Google Analytics och andra verktyg för djupgående analys.
 • Vi skapar regelbundna rapporter med insikter och åtgärder framåt.
 • Återkommande möten för att diskutera framsteg och strategijusteringar.
 • Besvara klientens frågor och bekymmer snabbt.

Skalning och Tillväxtstrategier

 • Identifiera möjligheter att skapa framgångsrika kampanjer.
 • Utforska nya reklamkanaler eller plattformar vid behov.
 • Planera för säsongsmässiga kampanjer och speciella händelser.

Använd google annonsering "The Nimble Way"

Planer & priser
marketing automation