Nimble Digital

LinkedIn annonsering

Planer & Priser

Borde vi inkludera LinkedIn i vår mediemix?

Användarfall

  • Inrikta dig på specifika roller och industrier
  • Förvärvsprospektering
  • Retargeting kampanjer baserat på trafikbeteende
  • Nischad URL inriktning 
  • Retargeting med CRM-kundlistor

Distributionskanaler 

  • Sponsrat innehåll
  • Sponsrade meddelanden
  • Lead Gen-formulär
  • Text och dynamiska annonser

Styrkorna med LinkedIn annonsering

Demografiskt baserad publik

Nå potentiella kunder baserat på roll och titel. Speciellt användbart för B2B.

Lead Gen formulär

Samla högkvalitativa leads genom LinkedIn-formulär.

Retention

Återaktivera tidigare kunder som har köpt någonting tidigare baserat på CRM-data.

Få ut det mesta av LinkedIn med Nimble

Planer & priser
marketing automation