Nimble Digital

Google annonsering

Planer & priser

Borde vi inkludera Google Ads i vår mediemix?

Användarfall

  • Prospektering – Nå en bred publik och öka medvetenhet
  • Övervägande – Nå publikerna som har ett intresse i dina produkter och tjänster
  • Konverteringar – Genrerera högkvalitativa konverteringar

Distributionskanaler

  • Sökannonser – Nå prospekterande leads eller konsumenter som aktivt söker efter vad ditt bolag ebjuder i de olika sökmotorerna
  • Displayannonser – Prospektera nya eller spännande konsumenter på olika hemsidor och mobilappar
  • Shoppingannonser – för ehandelsföretag som siktar att nå konsumenter i Google Shopping-flödet i SERP
  • Retargeting-annonser – Riktade annonser till konsumenter som har tidigare konverterat eller besökt din hemsida

Styrkor av att använda Google Ads

Performance Max

Visa annonser på flera placeringar på Google med dynamiska annonsformat och som ett komplement till de sökordskampanjerna du redan har för att hitta fler konverterande kunder

Sökhantering

Maximera affärsresultat genom att strukturera dina sökkampanjer och dra fördel av googles förmåga att samla in mer data per kampanj för att bättre tillämpa dess maskininlärningsalgoritmer.

Målgrupper

Ta hänsyn till din målgruppssegmentering när du skapar dina annonser. På så sätt ser vi till att leverera en anpassad annonsupplevelse.

Använd google annonsering "The Nimble Way"

Planer & priser
marketing automation