Nimble Digital
Excellence

Navigera i en sökmotorsvärld

Det råder ingen tvekan om att det har blivit allt svårare att navigera när det kommer till SEO.

Det råder ingen tvekan om att det har blivit allt svårare att navigera när det kommer till SEO. Detta gör det också svårare för kunderna att välja rätt byrå eller partner för det. Det finns många anledningen till varför detta är; som frekventa algoritmuppdateringar, nya SEO-verktyg, nya bästa praxis och nya sätt hittas – men det finns en konstant och genom den här artikeln kommer vi att hitta fler konstanter som kommer att fastställa hur vi på Nimble arbetar med SEO. Den första konstanten vi hittar är:

Sökmotorer

Den konstant som med största sannolikhet kommer att förbli konstant i ett ständigt föränderligt landskap är behovet och användningen av sökmotorer. google är den huvudsakliga källan för informationsinsamling och har faktiskt (i mars 2022) någonstans runt 91% av den globala marknadsandelen. Följt såklart av Bing, Yahoo, Baidu, Fuck duck go och många fler.

Fokus på Googles sökmotor

Från behovet av sökmotorer kan vi konstatera att människor använder plattformen för att samla kunskap. Kunskap kommer i många olika former på sökmotorer och sökmotorer vill tollgoodse så många människor som möjligt. Det löses genom att ha många lösningar som vanliga sökfrågor, bildsökning, videosökning, kartsökning, Q&A.sökning, till och med röstsökning med mera. Det är också därför det finns ett ständigt behov av att fortsätta att optimera ditt innehåll för sökmotorer. Det bidrar också till varför SEO är ett ständigt föränderligt landskap. Ju mer information sökmotorn samlar in, desto bättre resultat kan den ge användarna. Detta tillsammans med deras innovation av tekniken bakom (ai/crawlers/spindlar) kommer att få fler att använda Google och få användarna att stanna längre på sin plattform.

Det är här 2 av våra nästa konstanter kommer in; Information och Innovation. Att tillhandahålla rätt information till våra konsumenter och förnya hur vi tillhandahåller den till sökmotorerna.

Information är en viktig grund för SEO.

Som vi nämnde ovan är kunskap i form av information den främsta anledningen till att människor använder sökmotorer och ett av våra huvudfokus när det kommer till att jobba med SEO på Nimble. För det första måste vi se till att all grundläggande information finns på plats, oftast;

 • namn
 • produkt och/eller tjänster som företaget tillhandahåller
 • Prissättning
 • Plats (var och när)
 • Bearbeta
 • Människor
 • Fysiskt bevis

Om denna information tillhandahålls kommer vi att börja titta på målgruppens kundresa. Vilka olika stadier i kundresan tillhandahåller information när vi tittar på:

 • Medvetenhet (Göra kunden medveten om varumärket och dess existens)
 • Intresse (Skapa innehåll som kommer att väcka intresse från den potentiella kunden, förstå möjligheterna och utmaningarna som det löser)
 • Hänsyn (innehåll som kommer att engagera kunden och väcka övervägande om hur produkten/tjänsten kan användas/tillämpas av kunden)
 • Jämförelse (Förstå hur produkten, tjänsten eller lösningen skiljer sig från konkurrenterna och hur den påverkar slutresultatet)
 • Beslut (att ha konverteringsdrivande innehåll i de lägre stadierna av funneln som syftar till att konvertera våra potentiella kunder)

Genom att förstå kundresan och förstå företagets nuvarande synlighet genom workshops, SEO-revision, sökordsforskning och konkurrensutsatt forskning. Vi kommer att kunna förstå var det finns störst SEO-möjligheter och vart vi ska rikta våra första ansträngningar.

När vi har identifierat våra innehållsmöjligheter, måste vi kolla på den andra konstanten,

Innovation som en del av din SEO-strategi

Vi har identifierat sökordsmöjligheter och måste nu möta den svåra verkligheten av att titta på sökordssvårigheter. Som nämnts tidigare är sökmotorer en konkurrenskraftig och snabbt växande informationskälla och med det kommer konkurrens. Lyckligtvis uppdateras sökmotorerna regelbundet och försöker alltid ge människor den mest relevanta informationen för varje person. Ett resultat av det är de nya sätten att söka, som kan optimeras genom att hålla sig uppdaterad om förändringarna, strukturera data korrekt och leta efter nya vägar samtidigt som de förblir relevanta för individerna.

Så konkurrens och sökordssvprigheter på specifika söktermer och nyckelord betyder inte att du inte ska sikta på dessa frågor. Det betyder bara att vi ska vara synliga och försöka hitta enklare vägar till målsökordet.

 • Har sökordet några relaterade söktermer?
 • Finns det några långa sökord?
 • Några frågor som folk vill ta reda på angående vårt sökord?
 • Finns det många videor som innehåller sökordet?
 • Finns det några konkurrenter som har optimerat för röst?
 • Finns det någon chans att få utvalda utdrag eller dataförbättringar för sökordet?
 • Vilka HTML- och CSS-ändringar kan göras för att öka synligheten?
 • Har vi optimerat för Core Web Vitals?
 • Med de innvativa möjligheter som vi har inom SEO kräver underhåll på din teknikstack och webbplats, vilket för oss till en annan konstant;
 • Hemsida.

Webbplats som bas för SEO-ansträngningar

Att fylla webbplatsen med innehåll och strukturera data för de nya sätten att söka kommer bara att ta dig så långt om din webbplats inte fungerar som den ska eftersom det har en stor inverkan på upplevelsen för de som söker. Det är därför Nimble kommer att arbeta holistiskt med dig med SEO för att säkerställa att företaget inte bara har den information som behövs och är optimerad för nya sätt att söka utan att se till att webbplatsen är hälsosam och kan tillgodose de människor som besöker. Det kallas Webbplatshälsa, vilket knyter an till att uppnå en framgångsrik SEO-strategi då du inte bara behöver vara synlig utan du behöver vårda och ta hand om besökarna genom att minska 404:or och omdirigeringar, implementera metadata och ha bra navigering och ha en tillgänglig och användarvänlig webbplats, även känd som teknisk SEO. Det finns också ett stort behov över tid, varför vi även använder verktyg som Google Search Console och Google Analytics för att mäta effekten av dina ansträngningar.

Senaste artiklarna

Excellence

Sökmotoroptimering Simplifierad: Fokus på Design, Innehåll och Länkar

Working with a wide range of CRM systems (Salesforce, HubSpot, Klaviyo, Braze and more) with access to numerous features, we sometimes encounter blockers in functionality.
Excellence

Skapa Digital Excellence: Viktiga CRM-funktioner för 2023 och framåt

Growth

Hur kommer Googles SGE påverka betald sökning? - Insikter från Nimble Growth-team