Nimble Digital
Data

Vad du kan förvänta dig när du jämför statistik mellan Google Analytics 4 och Universal Analytics

Vad du kan förvänta dig när du jämför statistik mellan Google Analytics och Universal Analytics – skillnaderna är minst sagt stora!

Låt oss gå igenom vad du kan förvänta dig när du jämför statistik mellan Google Analytics och Universal Analytics – det är en ganska stor skillnad och det kommer att ta lite tid att vänja sig vid GA4.

Användare

I Universal Analytics finns det två användarstatistiker: totala antal användare och nya användare.

I Google Analytics 4 finns det tre användarstatistiker: totala antal användare, aktiva användare och nya användare.

Kom ihåg

Universal Analytics lyfter fram totala antal användare (visas som användare) i de flesta rapporter, medan GA4 fokuserar på aktiva användare. Så även om termen användare ser likadan ut, skiljer sig beräkningen för detta mått mellan UA och GA4 eftersom UA använder totala antal användare och GA4 använder aktiva användare.

Beroende på hur ofta din användare återvänder till din webbplats kan mätvärdet totalt antal användare i UA och mätvärdet för aktiva användare i GA4 vara mer eller mindre lika.

“Du kan jämföra totalt antal användare från UA med totalt antal användare i GA4 genom att använda Explorations i GA4 för att hitta ditt totala antal användare. Dessa siffror kan vara mer jämförbara än användarstatistiken i GA4-rapporterna på grund av skillnaderna i definitioner.”

UA och GA4 använder olika metoder för användaridentitet; UA använder Client ID medan GA4 använder User-ID.

Dina UA-rapporter kan utesluta data baserat på filter. GA4-egenskaper stöder för närvarande inte dessa filter.

Sidvisningar

I allmänhet bör sidvisningar vara ganska nära mellan UA och GA4, vanligtvis inom några få procentenheter, eftersom den globala webbplatstaggen aktiveras på varje sida och genererar en sidvisning. Skillnaderna kan dock variera beroende på vilka filter du kan ha ställt in i Universal Analytics eller Google Analytics 4.

Kom ihåg

Universal Analytics spårar skärmvisningar i separata mobilspecifika egendomar, medan GA4 kombinerar både webb- och appdata i din GA4-egendom ska du ta hänsyn till den extra apptrafiken när du jämför sidvisningsstatistik mellan de två.

Universal Analytics tillåter ytterligare filtreringsalternativ som kan påverka data som finns i vyn du jämför med. Om du till exempel använder ett filter för att utesluta vissa geografiska regioner kan antalet sidvisningar mellan UA och GA4 skilja sig mer.

Google analytics 4-egendomar stöder för närvarande inte filter, medan data i Universal Analytcs-rapporter kan vara föremål för vyfilter som utesluter data. Till exempel erbjuder både UA och GA4 möjligheten att filtrera bort intern IP-trafik och oönskade hänvisningar, men UA kan ha ytterligare filter tillämpade. När du jämför, se till att du har samma filter på plats för båda egenskaperna.

Senaste artiklarna

Data

Framgång Efter Tredjepartscookies

Growth

NimbleCrest AI: Revolutionerar marknadsföring med avancerad AI-integration

Paid Search

Maximera dina möjligheter med Google Shopping