Nimble Digital
Marketing Automation

Implementeringsplan med Braze

En av de mer kraftfulla plattformarna att arbeta med är Braze. Här delar vi vår implementeringsplan med Braze.

At Nimble, we support you to take your customer relations to the next level. Automate, measure, interpret and implement your nurturing strategy in order to ensure success by customer-centric interactions based with audience segmentation, action-based delivery, and real-time hyper personalization.

På Nimble hjälper vi dig att ta dina kundrelationer till nästa nivå. Automatisera, mäta, tolka och implementera din värmande strategi för att säkerställa framgång genom kundcentrerade interaktioner baserade på målgruppssegmentering, handlingsbaserad leverans och hyperpesonalisering i realtid.

Läs mer om hur vi jobbar med Marketing Automation här.

 • Funnel-optimering
 • Omni-kanal approach
 • Dynamiska segment och innehåll
 • Artificiell intelligens
 • Prediktiv modellering
 • Multivariat testning

En av de mer kraftfulla plattformarna att arbeta med är Braze. Här delar vi vår implementeringsplan med Braze.

Onboarding

 • Definiera projektets omfattning
 • Teknisk översikt
 • Kanalintegration
 • Domänkonfiguration
 • Dataplanering
 • Slutförande av datamodell
 • SDK & API integration
 • Import av historisk data
 • IP-uppvärmning
 • Kvalitetssäkring

Kontinuerlig uppbyggnad av grunden, analysering och övervakning av exponentiell tillväxt

Strategisk ROI

 • Identifiera lönsamma användningsfall
 • Sätta canvas-strategi med hjälp av bästa praxis-metoder
 • Meddelandedistrubition
 • Säkert inflöde av nya användare
 • Identifiera nya sätt att automatisera målgrupper baserat på beteende
 • Kontinuerligt utmana status quo och höja den digitala mognadsnivån

Databerikning

 • Kontinuerligt använda förstaparts-data på ett intelligent sätt tillåter oss att optimera relevansen av timing och meddelande för att fördjupa och behålla relationer med användare
 • Strategisk rådgivning om insamling och förfining av förstaparts-data som används för automatisering av marknadsföring
 • Sätta upp smarta taggar och interna automatiseringar för att hantera publik

Optimering

 • Använda ett experimentellt tillvägagångssätt med långsiktig multivariat testplan
 • Följ upp, iterera och lära sig
 • Innehållsoptimering av befintliga canvas och kampanjer
 • Vägoptimering av befintliga canvas och kampanjer
 • Distrubitionsoptimering av befintliga canvas och kampanjer

Senaste artiklarna

Data

Framgång Efter Tredjepartscookies

Growth

NimbleCrest AI: Revolutionerar marknadsföring med avancerad AI-integration

Paid Search

Maximera dina möjligheter med Google Shopping