Nimble Digital
Growth

Hur kommer Googles SGE påverka betald sökning? - Insikter från Nimble Growth-team

SGE markerar en djupgående avvikelse från det traditionella sökordscentrerade kampanjstrukturen – med implikationer som ekar genom hela SEM-landskapet.

Googles SGE (Search Generative Experience) står som en omvälvande kraft som är redo att omdefiniera själva essensen av sökmotoroptimering (SEM). På den senaste Google I/O-utvecklarkonferensen avslöjade Cathy Edwards, VP för teknik, den enorma potentialen med AI-integration i Googles sökfunktioner, vilket markerar en vattendelare för SEM-experter.

SGE: Nu blir sökningar konversationer

SGE introducerar i grunden en ny era av konversationssökningar och förändrar hur användare interagerar med sökmotorer i grunden. Det ger användarna möjlighet att ställa detaljerade frågor på ett naturligt, konversationsartat sätt. Som svar på detta ger Google korta, framträdande utdrag och eliminerar behovet av att besöka flera webbplatser. Detta markerar en djupgående avvikelse från det traditionella nyckelordscentrerade tillvägagångssättet för sökningar med implikationer som ekar genom hela SEM-landskapet.

Kontextualiserade resultat och personliga rekommendationer

En av de framträdande funktionerna hos SGE är dess förmåga att erbjuda kontextuella resultat. Samtidigt som den ger direkta svar behåller den även länkar till externa webbplatser, vilket säkerställer att ett bredare spektrum av information är lättillgänglig. SEM-experter måste anpassa sig till detta paradigmskifte, vilket kräver en omvärdering av deras innehållsstrategier för att säkerställa relevans och engagemang inom ramen för Googles utvecklande ekosystem.

SGE stannar inte vid kontextuella resultat; den fördjupar sig ytterligare i området för personliga rekommendationer. Genom att inkludera användargenererade perspektiv tillåter SGE användare att utvärdera information genom linsen av verkliga upplevelser. Detta understryker betydelsen av att skapa tematiska auktoritetsprofiler inom specifika sökkategorier – en potentiell möjlighet att synas på det mer specifika – vilket bör vara fokus för framtida SEM-strategier.

Strömlinjeformade komplexa sökningar

Googles SGE förenklar komplexa sökningar genom att presentera relevanta produkter och funktioner direkt i sökresultaten. Det här är potentiellt en stor förändring som SEN-experter bör ta höjd för, eftersom det kräver en omprövning av hur produkter och tjänster presenteras för användaren på ett mer intuitivt och övertygande sätt.

Utökad funktionalitet bortom sökning

Bortom dess påverkan på traditionell sökning utökar SGE sin funktionalitet inom områden som idéskapande och innehållsförslag. Denna mångfacetterade strategi breddar Googles användbarhet över olika områden och ger SEM-experter möjligheter att dra nyttja fler funktioner i sin marknadsföring.

Att navigera SEM-landskapet under SGE-eran

Införandet av Googles SGE markerar en seismisk förändring i SEM-landskapet. Även om omfattningen av dess påverkan är osäker framträder flera nyckel-implikationer som kräver uppmärksamhet.

Förändrat användarbeteende

SGE:s konversationella natur kan uppmuntra användare att förlita sig mer på Googles direkta svar och eventuellt minska trafiken från traditionella organiska sökningar. Denna förändring understryker behovet av att SEM-experter anpassar sig till användarbeteendets utveckling.

Omdefiniering av rankningsfaktorer

Traditionella rankingsfaktorer kan minska i relevans när SGE lägger större vikt vid tematiska auktoritetsprofiler. SEM-experter måste justera sina strategier och prioritera produkter och tjänster, strukturerad data och konkurrenskraftiga erbjudanden.

Regulatoriska utmaningar

SGE: s framträdande väcker regulatoriska frågor, inklusive frågor relaterade till immateriella rättigheter och potentialen för hallucinatoriska resultat. Regulatoriska organ hanterar redan dessa frågor och signalerar potentiella förändringar i SEM-praxis.

Googles SGE representerar en avgörande vändpunkt i SEM-landskapet. SEM-professionella måste förbli smidiga, anpassa sig till skiftande användarbeteende, omdefiniera rankingstrategier och navigera i potentiella regulatoriska utmaningar. Även om framtiden är osäker är en sak klar: SEM är på väg ut på en spännande resa in i en ny era, drivet av Googles AI-drivna sökmotor.

Senaste artiklarna

Excellence

Sökmotoroptimering Simplifierad: Fokus på Design, Innehåll och Länkar

Working with a wide range of CRM systems (Salesforce, HubSpot, Klaviyo, Braze and more) with access to numerous features, we sometimes encounter blockers in functionality.
Excellence

Skapa Digital Excellence: Viktiga CRM-funktioner för 2023 och framåt

Excellence

Search generative experience (SGE) och effekten på sökmotoroptimering