Nimble Digital
Data

Konverterings-API - det här kommer att ändras

Att samla in konverteringar på serversidan leder till en övergripande mer uttömmande bild av kunder och associerade händelser. Detta leder i sin tur till förbättrad annonsprestanda, som anges av Facebook i deras “Bästa tillvägagångssätt för konverterings-API”.

Om du fortfarande förlitar dig på webbläsarbaserad webbanalys för att rapportera tillbaka om trafik, konverteringar, och händelser som din webbplats genererar, baserar du dina resultat på ofullständig data. Eftersom Facebook visserligen underrapporterar konvertering, på grund av iOS 14 och webbläsares sekretessramar, för att inte tala om annonsblockerare.

Läs del 1 i serien här

I del 1 diskuterade vi mer i detalj förändringar i det digitala annonslandskapet och hur hanteringssystem för servicetaggar kan hjälpa dig att exakt spåra konverteringshändelser. TL;DR av det är att annonsörer fortfarande vill spåra omvandlingar – vilket är anledningen till att Facebook rekommenderar konverteringsspårning på serversidan som lösningen, via Konverterings-API (CAPI). CAPI vidarebefordrar information som samlats in av din webbserver till Facebooks servrar, såsom köp och tillägg i kundvagnar. Det gör att Facebook kan tillskriva konverteringar på din webbplats till annonsvisningar och klick. De kan sättas upp inom samma leverantör som dina pixlar och kan i kombination med dem ge en robust och mer komplett spårning av din kundinformation. CAPI:er kommer att vara det nya primära sättet att driva ditt digitala reklamekosystem.

Vad kommer att förändras

Spårning på serversidan är överlag en utmärkt lösning för marknadsförare som hanterar webbläsar- och tredjeparts- cookiebegränsningar. alla de stora närverkan rullar ut konverteringsspårninar på serversidan. Det ger marknadsförare tillgång till att bedöma kampanjresultat och ROAS. För att inte tala om det faktum att migrering av datainsamlingen från webbplatsen till en server leder till snabbare sidladdningstider.

En nackdel med dessa CAPI:er är att deras installation och kontroll tenderar att vara jobbigare än att bara bädda in en webbpixel på en webbplats. Lyckligtvis med korrekt implementering och arkitektur kan utvecklingsprocessen och inställningen av CAPI sänkas avsevärt. Till exempel låter Tag Manager dig styra beteendet hos tredjepartstaggar med en sandlådeversion av JavaScipt. Som ett resultat måste varje tagg som läggs till din serverbehållare deklarera hur den kommer att bete sig. Du kan okså ställa in policyer för att automatiskt styra taggars beteende.

“Detta hjälper dig att säkerställa att alla nya taggar som läggs till din behållare följer samma behörigheter, så du inte behöver kontrollera taggbeteenden i framtiden kontinuerligt” säger Google.

Gör det mesta med din data

Att samla in konverteringar på serversidan leder till en övergripande mer uttömmande bild av kunder och associerade händelser. Detta leder i sin tur till förbättrad annonsprestanda, som anges av Facebook i deras “Bästa tillvägagångssätt för konverterings-API”.

Detta är dock inte allt. Samspelet mellan konverteringsdata på serversidan och omvända ETL (Extract, Transform, Load), det vill säga processen att kopiera aktiverad data från ditt datavaruhus tillbaka till dina operativa verktyg, kan dramatiskt minska mängden arbete som behöver investeras för att börja stödja reklamslutpunkter, för att inte tala om den minskade mängden arbete för data teamets tid, genom att möjliggöra automatisering.

Omvända ETL:er är inte ens begränsade till marknadsföringsdata. Produkt och support samt försäljning är också potentiella användningsfall. Kombinationen av omvända ETL och kunddata-infrastruktur skapar effektivt en säker och kostnadseffektiv CDP (Customer Data Platform) genom att förena kunddata från flera källor. Omvänd ETL- och CDP-verktyg kan också arbeta direkt tillsammans. Detta kan leda till berikade kundprofiler och kundsegment.

Vad vi tar med oss

CAPI:er låter dig fortsätta spåra konvertering och vidarebefordra dessa data till ett datavaruhus. Däremot ger data som ligger passivt i ett datavaruhus bara en vag potential att tillföra värde till verksamheten. Genom att använda omvänd ETL för att returnera insikter till dina annonskanaler, möjliggörs proaktiva tillvägagångssätt från data, i motsats till att reagera på data från en instrumentpanel. Detta leder till att data är en konkret och mätbar komponent när den används i aktiviteter som produktutveckling och marknadsföringskampanjer. Kontakta oss för mer information.

Senaste artiklarna

Data

Framgång Efter Tredjepartscookies

Growth

NimbleCrest AI: Revolutionerar marknadsföring med avancerad AI-integration

Paid Search

Maximera dina möjligheter med Google Shopping