Nimble Digital
Growth

Creative Fatigue: Insikter från vår erfarenhet av att arbeta med creatives

Hos Nimble har vi fått värdefulla insikter om en ihållande utmaning i reklamvärlden: kreativ trötthet. Istället för att vara en vägspärr kan kreativitet utnyttjas för att öka prestandan, och vi är här för att dela med oss av vår erfarenhet.

Hos Nimble har vi fått värdefulla insikter om en ihållande utmaning i reklamvärlden: kreativ trötthet. Istället för att vara en vägspärr kan kreativitet utnyttjas för att öka prestandan, och vi är här för att dela med oss av vår erfarenhet.

Låt oss gräva djupare i konceptet Creative Fatigue, dess förekomst och dess inverkan på annonsresultat.

Vad är Creative Fatigue?

Låt oss börja med en enkel observation; efterfrågan på färskt innehåll är obeveklig. Diskursen kring minskande kosumentuppmärksamhet är ett frekvent diskussionsämne, och många hävdar att uppmärksamhetsspannet har blivit kortare med tiden. Vi har alla upplevt det själva – att scrolla genom plattformar som TikTok, Instagram eller Twitter, bara för att bli irriterad av att stöta på samma innehåll upprepade gånger. Våra förväntningar är höga; vi längtar efter nyhet och spänning.

Content creators och sociala medieplattformar förstår denna dynamik alltför väl (det är därför algoritmen fungerar som den gör). Det verkar dock som att annonsörer inte alltid har gett den uppmärksamhet den förtjänar. Möt kreativ tröttet – ett mycket verkligt fenomen som understryker nedgången i annonseffektivitet när användare upprepade gånger exponeras för samma visuella element i en annons. Det visuella har mer inflytande än vi kanske inser.

Hur bör vi förstå Creative Fatigue?

Även om kreativ trötthet är ett väldigt okomplicerat koncept så ska vi inte basera vår strategi bara på det som känns självklart. Att skapa innehåll är en tidskrävande process, och vi måste se till att det görs rätt. Det första steget är alltid att mäta det. Ett mycket vanligt mått att använda när man mäter kreativ trötthet är frekvens. Frekvens är beräkningen av det totala antalet visningar (antal gånger annonsen visades) dividerat med antalet distinkta användare som såg annonsen. Detta är ett användbart mått eftersom det ät lätt att förstå, en frekvens på 3,2 säger att en användare i genomsnitt har sett samma annons cirka 3 gånger.

Att använda frekvens har dock sin nackdel. Till att börja med, som Meta i detalj påpekade, mäts frekvens på en annonsnivå och inte på en kreativ nivå. Trötthet kan uppstå från kombinationen av annonser, placeringen av annonsen och till och med från likheter i annonsmaterial, frekvensen fångar helt enkelt inte det.

Istället för att förlita oss på det begränsade måttet frekvens spårar vi annonsmateral/användarexponeringar på kreativ nivå. Enligt vår erfarenhet är det vanligare än inte att användare exponeras för samma annonsmaterial upprepade gånger.

Hur Nimble mäter Creative Fatigue

För att till fullo förstå effekten av annonsupprepning på annonsresultatet tittar vi först på klickfrekvenser (CTR) i förhållande till antalet gånger en användare stöter på samma annonsmaterial. När exponeringsmaterialet stiger ser vi vanligtvis också en minskning av CTR.

Utöver CTR ser vi också till att ta hänsyn till andra faktorer som målgruppsmättnad och omvandlingsfrekvens. När multivariat analys utförs tar vi vanligtvis hänsyn till:

  • Historisk kreativ exponering
  • Historisk exponering för ditt konto och annons
  • Klicksannolikhet

Vi vill bara notera att regressionsanalys och logaritmisk analys kan verka lite skrämmande till en början (behöver det verkligen vara så komplicerat?). Men hela fördelen med att ha en digital byrå är att vi tar det tunga arbetet åt dig. Vår filosofi är alltid att den information vi tillhandahåller ska vara lätt att förstå och agera på. Fokus för oss är att alltid ge dig praktiska insikter.

Hur påverkar Creative Fatigue resultaten?

I motsats till den rådande uppfattningen att upprepade exponeringar kan förbättra annonsens prestanda upp till en viss tröskel, har vår erfarenhet varit att annonsens prestanda minskar med upprepad exponering för samma annonsmaterial. Denna insikt understryker vårt engagemang för regelbunden uppdatering av annonsmaterial i våra kampanjer. Vårt rekommenderade tillvägagångssätt kretsar kring en diversifierad fördelning av annonsupprepningar, grundad i förståelsen att införandet av nya kreativa element i annonsuppsättningar med höga upprepningsfrekvenser ger påtagliga förbättringar i både omvandlingsfrekvens (CTR) och övergripande annonsprestanda.

Läs mer om vårt kreativa erbjudande här.

Din organisations specifika krav och den frekvens med vilken du kan producera kreativt innehåll spelar en avgörande roll i utformningen av din annonsstrategi. Överväg att utöka dina prestationsmarknadsföringsinsatser med införandet av digitala annonsmaterial som en tilläggstjänst. Vårt team av experter står redo att hjälpa dig att utvärdera den optimala konfigurationen för dina unika affärsbrhov, för att säkerställa att du utnyttjar den fulla potentialen i dina reklamarbeten.

Om du vill ha mer detaljerad information om hur kreativ trötthet påverkar annonsresultat – rekommenderar vi starkt den här artikeln från Meta.

Slutsats

Sammanfattningsvis är kreativ trötthet en viktig faktor för annonsörer som vill optimera sin annonsprestanda. Användare möter ofta samma kreativa element, vilket minskar deras lyhördhet. För att effektivt bekämpa kreativ trötthet tyder våra data på ingjutning av nya och olika kreativa element i annonsuppsättningar som upplever prestandaförsämringar kan ge betydande fördelar. Kontakta oss för att lära dig mer.

Senaste artiklarna

Data

Framgång Efter Tredjepartscookies

Growth

NimbleCrest AI: Revolutionerar marknadsföring med avancerad AI-integration

Paid Search

Maximera dina möjligheter med Google Shopping