Nimble Digital
Excellence

Att välja rätt CRM

Det finns många fallgropar i att hitta rätt plattform för hantering av kundrelationer (CRM).

Det finns många fallgropar i att hitta rätt plattform för hantering av kundrelationer (CRM). Lita på oss när vi säger att vi har sett mycket ineffektivtet baserat på felaktiga plattformsbeslut. Beslut fattas ofta på ledningsnivå och förlitar sig mycket på vad de charmiga säljarna säger i sin säljpresentation.

Mycket ofta leder detta till att team antingen väljer en leverantör som låter väldigt flexibel (klicka och koppla, push play och helt automatiserad) men som inte uppfyller kraven för att teamet ska kunna uppnå kärnverksamhetens mål. Motsatsen är också väldigt vanligt, att den dyraste plattformen implementeras, där man kan göra allt, men ingen i teamet inklusive den digitala specialisten förstår hur man använder den på bästa sätt på grund av komplexiteten.

Vi har sammanställt en kort lista över saker att tänka på innan du investerar i en ny plattform för att undvika de vanligaste fallgroparna.

CRM-utvärdering: en checklista

  • Genomför interna intervjuer av sälj- och marknadsföringsteam för att identifiera dina krav.

Se till att förstå de smärtpunkter som dina team står inför och hur det kan lösas med hjälp av ett CRM. Ta dessutom reda på hur teamen arbetar tillsammans idag och hur denna process kan förbättras.

  • Identifiera kärnverksamhetens mål

Vilka är de huvudsakliga affärsmålen som ett CRM hjälper dig att uppnå? Ju mer detaljerade målen är, desto lättare blir det att förklara och motivera internt.

  • Utvärderingsmatris baserad på förmågor och poängmodell

Efter att ha identifierat dina krav och kärnverksamhetsmål, skapa en matris baserad på dina valda och skräddarsydda förmågor. Använd en poängmodell för att betygsätta de valda leverantörerna baserat på prioriterade förmågor för att hitta ditt bästa val.

Förmågor som ofta studeras i utvärderingsprocessen:

  • Enkel användning
  • Onboardingprocess och support
  • Tillgänglighet och rörlighet
  • Automatiseringar
  • Rapporteringsverktyg
  • Skalbarhet och prismodell

Undersök vad du verkligen behöver för att uppnå dina mål

Behöver du verkligen alla dessa funktioner som erbjuds i prisplanen? Använd ditt kritiska tänkande och se till att du bara investerar i de funktioner som tar dig och ditt team närmare kärnmålet.

Att undvika fallgroparna

Undvik de vanligaste fallgroparna genom att sätta en stark grund baserat på intern forskning, definiera och anpassa mål och prioritera kapacitet och funktioner baserat på en vald poängmodell.

Drar du fortfarande ut håret i frustration? Hör gärna av dig så hjälper vi dig att hitta din nya CRM-plattform.

Senaste artiklarna

Excellence

Sökmotoroptimering Simplifierad: Fokus på Design, Innehåll och Länkar

Working with a wide range of CRM systems (Salesforce, HubSpot, Klaviyo, Braze and more) with access to numerous features, we sometimes encounter blockers in functionality.
Excellence

Skapa Digital Excellence: Viktiga CRM-funktioner för 2023 och framåt

Growth

Hur kommer Googles SGE påverka betald sökning? - Insikter från Nimble Growth-team