Nimble Digital
Data

App-attribution: Mätning av framgång i en integritetscentrerad värld

Appattribution, processen att spåra källan till appinstallationer, har genomgått betydande förändringar, särskilt med introdutionen av SKAdNetwork 4.0 (SKAN 4)

Appattribution, processen att spåra källan till appinstallationer, har genomgått betydande förändringar, särskilt med introduktionen av SKaDNetwork 4.0 (SKAN 4). Som en konsultbyrå specialiserad på appattribution är vi här för att belysa dessa innovationer och förklara hur de kan hjälpa dig att mäta framgången för dina annonskampanjer samtidigt som användarnas integritet respekteras.

Utmaningen: Plattforms-SDK:er och attributions-dubletter

Innan du dyker in i SKAN 4:s värld är det viktigt att förstå utmaningarna med traditionella appattributionsmetoder. Många appmarknadsförare förlitar sig på plattformsspecifika SDK:er, som ofta enbart fokuserar på sina respektive plattformar och ignorerar aktiviteter på andra. Detta kan leda till dubblerade attributioner och felaktiga resultat.

SKAdNetwork 4.0

Lösningen: Adjust Postback

För att eliminera dubbleringen av attribueringar vänder vi oss till Adjust Postback. Adjust, en ledande attributionsplattform, tillskriver installationer baserat på det senaste annons-klicket eller annonsvisningen inom attribution lookback window. Om inga klick observeras tillskrivs installationen den senaste annonsvisningen, vilket säkerställer korrekt attribution även i frånvaro av ett direktklick.
Icke SRN:er och matchning av annonserings-ID.

Korrekt inställning av appattribution innebär ett annons-ID från enheten som utlöser installationshändelsen matchas med poster i Adjusts databas. Denna process säkerställer att tilldelningen är exakt och tillförlitlig.

Introducerar SKAdNetwork

SKAdNetwork är Apples svar på integritetsproblem i ekosystemet för mobilannonsering. Den erbjuder aggregerade, anonymiserade data, med informationsnivån som delas beroende på vilken data som tas emot av Apple. Det är här vi som konsulter går in.

Anpassad Attribution med SKAN 4

SKAN 4 introducerar spännande möjligheter för kanaler att anpassa och optimera sina attributionsmetoder. Annonsörer kan strukturera sin egen hierarki, inklusive kampanj-ID, plats, tid och annonsvisningsspecifikationer, vilket möjliggör mer detaljerad attribution.

Den främsta fördelen med SKAN 4 är dess förmåga att mäta kampanjframgång samtidigt som användarnas integritet bibehålls. Postbacks, som skickas till annonsnätverk, kan innehålla värden från både annonsnätverket och den annonserade appen, förutsatt att de uppfyller Apples sekretssgräns.

Läs mer om vårt dataerbjudande.

En Game-Changer: SKAN 4-uppdateringar

SKAN 4 ger betydande uppdateringar för att förbättra marknadsföringsprestanda:

  • Flera Postbacks: Annonserande appar kan nu få upp till tre postbacks för den vinnande annonsattributionen, vilket gör det möjligt att spåra flera konverteringar som sker längre in i appen
  • Grova konverteringsvärden: Annonsörer kan inkludera både fin- och grovkorniga värden i sina konverteringsuppdateringar, även med låg datavolym.
  • Hierarkiska källidentifierare: Annonsnätverk kan ge detaljerad information om källan till en annonsvisning, vilket förbättrar kampanjflexibiliteten och variabeltestning.
  • Tillskrivna annonser på webben: SKAdNetwork för Web Ads stöder nu tillskrivna annonser på Safari-webbsidor, vilket utökar räckvidden för SKAN.
  • Låsbart fönster: LockWindow minskar väntetiden för postbacks, vilket möjliggör snabbare insikter om viktiga händelser i användarresan.
  • Nya integritetströskelnivåer: SKAN 4.0 utökar integritetströskeln, ger mer data och färre Null postbacks för bättre kampanjoptimering.

Slutsats: SKAN 4 – Framtiden av App-attribuering

I ett snabbt föränderligt landskap för mobil marknadsföring representerar SKAN 4 ett betydande steg framåt. Det ger annonsörer möjlighet att mäta kampanjens framgång exakt samtidigt som användarnas integritet respekteras. Som konsultbyrå är vi angelägna om att hjälpa dig att utnyttja potentialen i SKAN 4 och ligga i framkant av app-attribution. Omfamna dessa innovationer så kommer du att vara på god väg att nå oöverträffad framgång i din marknadsföring av mobilappar. Kontakta oss för mer information.

Senaste artiklarna

Data

Framgång Efter Tredjepartscookies

Growth

NimbleCrest AI: Revolutionerar marknadsföring med avancerad AI-integration

Paid Search

Maximera dina möjligheter med Google Shopping