Nimble Digital

B2B Marknadsföring

Planer & Priser

Långsiktighet över snabba vinster

Vi förstår, i B2B räknas varje lead. Men vi vet att det inte heller bara handlar om att få in massa leads, det måste vara rätt leads som kan bearbetas effektivt. Att bearbeta leads kräver ofta en delikat balans mellan personlig touch och effektivitet. Genom att utnyttja kraftfulla plattformar som HubSpot och Salesforce effektiviserar vi denna process. Vi utnyttjar den fulla potentialen hos dessa plattformar för att driva genuina omvandlingar, från poängsättning av leads och automatiserade påminnelser till komplex kundresa.

Automatisering av processer och kommunikation

När det gäller att hålla saker och ting smidiga och effektiviserade är HubSpot och Salesforce vår go-to. Tänk på dem som de schweiziska arméknivarna för B2B-marknadsföring. De hjälper oss att hålla reda på potentiella kunder, skicka ut påminnelser och få en känsla av hur våra strategier fungerar, allt på ett ställe.

Generering av leads med organiska och betalda strategier

Visst, vi är stolta över innehållet vi producerar organiskt. Men ibland, för att nå rätt målgrupp, gör en liten push med betalda annonser hela skillnaden. För oss innebär en framgångsrik B2B-strategi ett symbiotiskt förhållande mellan organisk och betald taktik. Organiska strategier föder de betalda ansträngningar och vice versa, vilket säkerställer att vi riktar in oss på de mest värdefulla potentiella kunderna. 

Dessutom säkerställer vårt fokus på ABM marknadsföring effektiv segmentering utefter avgörande mätvärden som industri, intäkter och affärsmodell, att varje lead är relevant. För i slutändan är B2B-kunder människor, och en omnikanal synergi är avgörande.

Mikrokonverteringar för att mäta avsikt

Varje interaktion räknas. Oavsett om det handlar om att delta i ett webinar, ladda ned en vitbok, registrera dig för en demo eller till och med upprepade besök på en specifik webbadress, förstår vi vikten av dessa mikroengagemang. De indikerar inte bara intresse utan ger också värdefulla insikter om en leads position i köpresan. Vi håller ett öga på dessa små handlingar eftersom de ofta leder till affärer.

Marknadsföring och försäljning är bättre tillsammans

Vi tror på lagarbete. Inom B2B bör marknadsföring inte operera i en silo. Vi prioriterar integrationen av försäljning och marknadsföring, upprättar gemensamma mål och processer. Med regelbundna incheckningar, datadrivna rapporter och samarbetsdiskussioner säkerställer vi att varje lead hanteras optimalt. Genom att upprepa snabbt och lära av varje interaktion säkerställer vi att marknadsföring inte är en extern kraft utan en kärnkomponent i försäljningsprocessen.

B2B Business Intelligence

Utöver de stora CRM plattformarna har vi lång erfarenhet av verktyg som Tableau, Power Bi och QlickView. Vår expertis spänner över olika branscher, från SaaS-lösningar och e-handel till grossistförsäljning av elbilsladdare och tätlösningar för kablar och rör. Men det handlar inte om verktygen eller industrierna; det handlar om att anpassa resultaten från marknadsföringsinsatser internt genom bra visualisering.

Datastyrning i B2B

Att navigera i det intrikata landskapet av dataregleringar, särskilt inom B2B-sektorn, är centralt för vårt tillvägagångssätt. För att säkerställa efterlevnad av GDPR och prioritera dataskydd har vi lett många projekt med fokus på datastyrning. Genom att konsolidera all data i ett säkert datavaruhus garanterar vi säkerhet och enkel åtkomst, vilket säkerställer att våra B2B-partners kan fatta välgrundade beslut med ett lugn.

Redo för nästa steg?

Planer & Priser
marketing automation